TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Toimisto tunturissa eli aurinkokellokorttihommia -yritys käsittelee asiakassuhteiden hoitamiseen ja arvontoihin liittyviä henkilötietoja ja mitä henkilötietoja verkkosivusto https://www.pupunuppunapa.fi kerää.

Pupu Nuppunapa -verkkokaupan tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Päivitetty viimeksi 3.1.2022.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimisto tunturissa eli aurinkokellokorttihommia

Y-tunnus: 1985430-5

Marja-Terttu Korppila

PL 50, 99801 Ivalo

P. 040 771 2311

info@pupunuppunapa.fi

https://www.pupunuppunapa.fi

Mitä henkilötietoja kerätään ja miksi?

Asiakassuhteiden hoitaminen ja arvonnat

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn perusteena arvonnoissa on henkilön suostumus. Tällöin henkilötietojen käyttötarkoitus on voittajan arpominen ja palkinnon toimittaminen voittajalle.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai muulle laitteellesi. Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä sivuston toimivuuden varmistamiseksi. Halutessasi voit kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. 

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Sivustolla on kolmansien tahojen sivustoille/palveluihin johtavia linkkejä. Linkin avaaminen on verrattavissa siihen, että kävisit itse kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä kolmannet tahot voivat esimerkiksi kerätä tietoja ja käyttää evästeitä. Lisätietoja näistä evästeistä saat kyseisten sivustojen eväste- ja tietosuojaselosteista.

Analytiikka

Raakalokit ja virhelokit ovat palvelimen keräämiä lokitietoja nettisivujen kävijöistä (sisältävät IP-osoitteita). Raakalokit poistetaan 1 kuukauden kuluessa.

Webhotellissa on käytössä myös AWstats-työkalu, joka kerää tilastotietoja nettisivujen kävijöistä. Työkalu kerää seuraavia tietoja:

– käyntien määrä ja yksittäisten kävijöiden määrä

– käynnit ja viimeiset vierailut

– todennettuja käyttäjiä ja viimeksi todennettuja käyntejä

– verkkotunnukset/isäntämaiden vierailijoiden maat

– palvelinluettelo, viimeiset vierailut ja ratkaisemattomat IP-osoitteet

– katsotuimmat, syöttö- ja poistumissivut

– tiedostotyypit

– käyttöjärjestelmä, käytetty selain

– hakukoneet, avainsanat ja avainsanat, jotka löytävät sivuston

– HTTP-virheet

– kuinka monta kertaa sivusto on lisätty suosikkien kirjanmerkkeihin.

AWstatsin tilastotiedot poistetaan kerran kuukaudessa.

Myös varmuuskopiot voivat sisältää henkilötietoja. Sivuston toiminnan turvaamiseksi tarvittavat varmuuskopiot säilytetään toistaiseksi. Webhotelli ottaa tilistä varmuuskopioita ja säilyttää niitä 2 viikon ajan.

Tietoturvasyistä kerätyt tiedot

Sivuston tietoturvan varmistamiseksi iThemes Security -lisäosa kerää turvallisuuslokiin IP-osoite- ja kirjautumisyritystietoja. Näitä tietoja säilytetään 60 vuorokautta. Lisätietoja https://ithemes.com/privacy-policy/

Tietolähteet

Itse luovuttamasi henkilötiedot tai julkisista tietolähteistä, kuten yhteistyökumppanin www-sivuilta hankitut tiedot.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta seuraavia tahoja:

– Suomen viranomaisille ja lakimiehelle juridisten asioiden niin edellyttäessä

– valitsemallamme ulkopuolisella asiantuntijayrityksellä tai webhotellimme työntekijällä voi olla pääsy rekisterin tietoihin verkkosivuston päivityksessä tai tietoteknisissä ongelmatilanteissa.

Tietojen säilytysaika

Arvonnan voittajan luovuttamat henkilötiedot voiton toimittamista varten poistetaan heti, kun niitä ei tarvita.

Raakalokit ja virhelokit ovat palvelimen keräämiä lokitietoja nettisivujen kävijöistä (sisältävät IP-osoitteita). Raakalokit poistetaan 1 kuukauden kuluessa.

AWstatsin keräämät tilastotiedot nettisivujen kävijöistä poistetaan kerran kuukaudessa.

iThemes Security -lisäosan keräämiä IP-osoite- ja kirjautumisyritystietoja säilytetään 60 vuorokautta.

Sivuston toiminnan turvaamiseksi tarvittavat varmuuskopiot säilytetään toistaiseksi.

Lisäksi webhotelli ottaa tilistä varmuuskopioita ja säilyttää niitä 2 viikon ajan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin pääsy on suojattu, ja tietoturvasta on huolehdittu palomuurilla ja asianmukaisilla tietoturvaohjelmilla. WordPress-verkkosivusto käyttää suojattua yhteyttä, ja sivuston tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti.

Rekisteröidyn tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

– saada tietoa itseään koskevien tietojen käsittelystä

– tarkistaa itseään koskevat tiedot

– korjata virheelliset tai vanhentuneet tiedot

– peruuttaa suostumuksensa

– vastustaa käsittelyä

– pyytää tietojen poistamista kokonaan, elleivät juridiset tai tietoturvaan liittyvät seikat edellytä tietojen säilyttämistä

– oikeus kieltää markkinointi

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kuvatut, oikeuksia koskevat pyynnöt on lähetettävä rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen info@pupunuppunapa.fi.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Päivitetty viimeksi 3.1.2022.